CƠ SƠ GẤC TƯƠI THUẬN ƠN

3184 ấp BÀu Mây, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

0933526280    Fax:

gacthuanon@gmai.com

http://gacthuanon.com/

Thông tin khác

Cơ Sở Thu Mua Mặt Hàng Nông Sản Thuận Ơn

Chuyên mua / bán sỉ và lẻ :

- Gấc Trái Tươi
- Măng , Xake
- Bột Gấc,
- Màng Gấc
- Hạt Gấc
-Cây Giống

Thông tin liên hệ :
Hotline: 0933526280- 0909297919
Email:  gacthuanon@gmai.com
Địa Chỉ: 3184 ấp BÀu Mây, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.