CƠ SỞ BÔNG NHẬT NAM

LÔ C CCN Quang Trung, Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q.12, TP. HCM

(08)37112011    Fax:

Thông tin khác